Artvindeki Festivaller Fuarlar ve Yerel Etkinlikler - 2010

Artvindeki Festivaller Fuarlar ve Yerel Etkinlikler - 2010

GELENEKSEL KARÜSTÜ KARAKUCAK GÜREŞLERİ
YERİ VE TARİHİ : Şavşat - 27 Şubat
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Veliköy Muhtarlığı – Veliköy Kültür ve Day.Der.
TEL : (466) 537 40 98 – 537 40 95
FAKS : 537 40 98

BOĞA GÜREŞİ
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli - Nisan 1.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Sarıgöl Yardımlaşma, Geliştirme ve Day.Der.
TEL : (537) 938 08 35
FAKS :

KARAKUCAK VE BOĞA GÜREŞLERİ
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli - Nisan 3.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Köprügören Köyü Kültür Eğitim ve Day.Der.
TEL : (466) 821 45 61

KARAKUCAK VE BOĞA GÜREŞLERİ
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli - Nisan 4.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Kılıçkaya Çiftçi Malları Koruma Meclisi Bşk.
TEL : (536) 787 39 04
FAKS :

BOĞA GÜREŞİ
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli - Nisan 4.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve
Boğalarını Tanıtma ve Geliştirme Der.
TEL : (535) 920 91 33
FAKS :

MURGUL VE ÇEVRE KÖYLERİ BOĞA GÜREŞLERİ
YERİ VE TARİHİ : Murgul - Mayıs 4.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Murgul Özmal Köyü Boğa Güreşleri Düzenleme ve Ter.Der.
TEL : (466) 711 31 41
FAKS :
E-MAIL ADRESİ :

KAFKASÖR KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Merkez - Haziran 4.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Artvin Valiliği - Belediye Başkanlığı
Kafkasör Turizm Merkezi
TEL : (466) 212 10 08
FAKS : 212 37 11
E-MAIL ADRESİ : artvin@artvin.bel.tr

KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli - Haziran 4.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Yusufeli Kaymakamlığı - Belediye Başkanlığı
TEL : (466) 811 20 78
FAKS : 811 20 78
E-MAIL ADRESİ : yusufeli@yusufeli.gov.tr

SOĞUT DÜZÜ YAYLA ŞENLİKLERİ
YERİ VE TARİHİ : Ardanuç - 03-04 Temmuz
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Aydın Köyü Derneği
TEL : (466) 671 71 17 – (538) 584 84 98
FAKS :

YAYLA ŞENLİĞİ
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli - Temmuz 1.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Dokumacılar Köyü Muhtarlığı
TEL : (466) 821 46 40
FAKS :

HOPA KÜLTÜR SANAT VE DENİZ FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Hopa - 08-12 Temmuz
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Hopa Belediye Başkanlığı
TEL : (466) 351 40 20
FAKS : 351 46 00
E-MAIL ADRESİ : hopabelediyesi@hotmail.com

SOÇLUK YAYLA ŞENLİKLERİ
YERİ VE TARİHİ : Ardanuç - 10-11 Temmuz
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Bulanık Köyü Güzelleştirme Der.-Köy Muhtarlığı
TEL : (466) 641 21 86 – (536) 465 31 40
FAKS :

BEŞPARE KÖY YAYLA ŞENLİKLERİ
YERİ VE TARİHİ : Merkez - Temmuz 2.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Beşpare Köy Muhtarlıkları
TEL : (466) 811 61 81
FAKS :

KÜLTÜR VE SPOR FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli - Temmuz 2.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Barhal Kilim, Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Der.
TEL : (535) 405 76 41
FAKS :

ARAS YAYLA FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli - Temmuz 3.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Kılıçkaya Kültür Yardımlaşma Day.Der.
TEL : (466) 822 64 71
FAKS : 822 60 29
E-MAIL ADRESİ : yesilersis@yaho.com

FESTİVAL
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli - Temmuz 3.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Demirköy Köyü Muhtarlığı
TEL : (466) 842 20 87
FAKS :

NİYART YAYLA ŞENLİKLERİ
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli - Temmuz 3.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Pamukçular Köyü Yardımlaşma Dayanışma
ve Kültür Sanat Derneği
TEL : (466) 836 20 24
FAKS :

YAYLA GÖÇÜ VE KARAKUCAK FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli - Temmuz 3.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Tekkale Köyü Muhtarlığı
TEL : (466) 811 34 51
FAKS :

ARDANUÇ EFKARİ AŞIKLAR ŞENLİĞİ VE KARAKUCAK FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Ardanuç - 17-18 Temmuz
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Ardanuç Belediye Başkanlığı
TEL : (466) 611 21 79 – 611 20 29
FAKS : 611 20 11
E-MAIL ADRESİ : merkezbelediye@hotmail.com

SAHARA PANCARCI ŞENLİĞİ
YERİ VE TARİHİ : Şavşat - 24-26 Temmuz
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Şavşat Kaymakamlığı - Belediye Başkanlığı
Kültür Turizm Day. Derneği
TEL : (466) 517 14 81
FAKS : 517 10 26
E-MAIL ADRESİ : savsatbelediyesi@hotmail.com

DALAHET-KİTAT YAYLA ŞENLİĞİ
YERİ VE TARİHİ : Ardanuç - 31 Temmuz – 01 Ağustos
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Bereket Köyü Muhtarlığı
TEL : (466) 611 23 64 – (537) 250 74 46
FAKS :

MEYDANCIK SATAVE GEVREK FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Şavşat - 01-02 Ağustos
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Meydancık Belediye Başkanlığı
TEL : (466) 597 64 93
FAKS : 597 66 39
E-MAIL ADRESİ : meydancikbelediye@hotmail.com

SALİKVAN YAYLA ŞENLİKLERİ
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli - Ağustos 1.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Salikvan Yayla Şenliği ve Dağ Turizmini Gel.Der.Bşk.
TEL : (466) 824 44 95
FAKS :

4.HASRET GÜNÜ ŞENLİKLERİ
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli - Ağustos 1.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Kirazdan Köyü Kalkınma, Dayanışma, Güz.ve Kül.Der.
TEL : (466) 827 22 40
FAKS :

KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Arhavi - 06-08 Ağustos
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Arhavi Belediye Başkanlığı
TEL : (466) 312 40 06 – 45 29
FAKS : 312 40 06
E-MAIL ADRESİ : arhavibelediyesi@gmail.com

KUTLU KÖYÜ KALE VE YAYLA FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Ardanuç 30 Temmuz-01 Ağustos
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Kutlu Der. – Kutlu Köyü Muhtarlığı
TEL : (466) 621 44 11 – (532) 395 42 98
kutluder08@otmail.com
kutlu-der.org.tr

SAPERHULA PANCARCI ŞENLİĞİ
YERİ VE TARİHİ : Şavşat - Ağustos 2.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Çavdarlı Köyü Muhtarlığı
TEL : (538) 327 95 42
FAKS :

PANCAR DAĞI FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli - Ağustos 2.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Erenköy Köyünü Güzelleştirme Yaşatma ve
Kültür Varlıklarını Koruma Derneği
TEL : (466) 828 20 99
FAKS :

CAMİLİ ÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ
KAFKAS ARI, BAL, EKO TURİZM FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Borçka - Ağustos
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Camili Köyler Birliği, Macakel Eğitim Kültür ve Day.Vak.
TEL : (532) 760 22 09
FAKS :
E-MAIL ADRESİ : camilicevrekorumaderneği@hotmail.com

BORÇKA KARAGÖL DOĞAYI KORUMA VE TANITMA DERNEĞİ TURİZM ŞENLİĞİ
YERİ VE TARİHİ : Borçka - Ağustos
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Borçka Karagöl Doğayı Koruma ve Tanıtma Derneği
TEL : (535) 472 22 18
FAKS :
E-MAIL ADRESİ : karagoldogayikorumadernegi@hotmail.com

ANZA FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Ardanuç - 31 Ağustos – 01 Eylül
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Köy Derneği - Muhtarlık
TEL : (466) 661 20 20 – (537) 348 26 97
FAKS :

KARAKUCAK GÜREŞ FESTİVALİ
YERİ VE TARİHİ : Yusufeli – Ekim 2.Haftası
DÜZENLEYEN KURULUŞ : Yusufeli Belediye Başkanlığı
TEL : (466) 811 20 09
FAKS : 811 28 12

YERİ VE TARİHİ :Merkez-23-25 TEmmuz
DÜZENLEYEN KURULUŞ :Kapı Köyü (Karsniya)Yardımlaşma Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği
TEL : (466) 611 24 85
FAKS : 611 24 85
2010 - Festivaller Fuarlar ve Yerel Etkinlikler
Top