Kazandığının Yarısı

Kazandığının Yarısı

Padişah III. Murat'a oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: "Bugün altın istemiyorum, Padişahım. Onun yerine yüz değnek vurulsun."

III. Murat, bu isteği oyunun bir parçası zannederek isteğin yerine getirilmesini emreder.

Elli sopa yedikten sonra maskara:

"Hele bir durun," der. "Geride kalan elli sopayı da ortağıma atın." Padişah haklı olarak:

"Ortağın da kim?" diye sorar. Maskara:

"Her zaman beni buraya çağıran saray bahçıvanı 'benim yüzümden para kazanıyorsun' diyerek kazandığımın yarısını elimden alıyor. Bu yüzden bugünkü kazandığımın yarısını da o alsın istiyorum."

Konuşmadaki ince espiriyi anlayan Padişah onun bu isteğini de yerine getirtir.
Top