Kılıcın Hakkını Unutma

Kılıcın Hakkını Unutma

Fatih, İstanbul'u fethetmişti. Şimdi atının üzerinde ordusuyla şehre giriyordu.
Dervişlerden biri Fatih'in atının yularına yapışıp Padişaha şöyle dedi:

"Padişahım! İstanbul'u biz dervişlerin duaları sayesinde aldığını unutma.

Fatih, dervişin bu haline ve sözüne hafifçe gülümsedi ve:

"Doğru söylersin" dedi. Eliyle kılıcını işaret ettikten sonra da şöyle dedi:
"Ama sen de şu kılıcın hakkını unutma."
Top