İstanbul’un 7 Selâtîn Camii

İstanbul’un 7 Selâtîn CamiiPâdişâhlar, hanım sultan ve valide sultanlar tarafından yaptırılmış olan camilere “Selâtîn Camii” denir. “Selâtîn” sultan kelimesinin çoğuludur. Yani “Sultanlar Camii” demektir. Başta payitaht İstanbul olmak üzere birçok İslâm beldesinde, güzellikte ve ihtişamda birbirleriyle yarışan camilere şahit olabiliriz. Osmanlı Devleti’ne en uzun süre başşehirlik yapması sebebiyle İstanbul’un her tarafı selâtîn camileriyle bezenmiştir. İşte bu camilerden 7 tanesini sizler için derledik. İyi okumalar…

1. Beyazıt Camii (1506)

İstanbul’un üçüncü tepesine ismini veren Beyazıt Camii ve Külliyesi Sultan İkinci Bayezid tarafından İstanbul’a kazandırılmıştır. İstanbul’daki en eski selâtin camii olarak kabul edilir.

2. Dolmabahçe Camii (1855)

Dolmabahçe Camii diğer ismiyle Bezmiâlem Valide Sultan Camii, 19 yüzyıl Osmanlı mimarisinin en güzel numunelerindendir ve birçok esere imza atan Nikogos Balyon tarafından, Batı üslubuyla yapılmıştır.

3.Fatih Camii (1470)

Fetihten sonra İstanbul’a yapılan ilk selâtin camiidir. Her ne kadar ilk inşası Beyazıt Camii’nden eski olsa da 1766 yılında depremden gördüğü hasar sebebiyle Sultan Üçüncü Mustafa (1757-1774) devrinde yıktırılarak yeniden yaptırılmıştır.

4. Pertevniyal Valide Sultan Camii (1871)

Sultan İkinci Mahmud’un hanımı ve Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından Aksaray Meydanı’nda yaptırılan mektep, türbe, kütüphane, muvakkithane, karakol, çeşme ve dükkânlardan oluşan külliyenin bir parçasıdır.

5. Sultanahmed Camii (1616)

6 minaresiyle dikkat çeken ve banisi Birinci Ahmed Han’ın (1603-1617) ismiyle anılan Sultanahmed Camii’ni Sedefkâr Mehmed Ağa yapmıştır.

6. Süleymaniye Camii (1557)

Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en ihtişamlı eseri şüphesiz Süleymaniye Camii ve Külliyesi’dir. Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) tarafından yaptırılan bu selâtin camiinin haziresinde Sultan Süleyman ve hanımı Hürrem Sultan’ın türbeleri de yer almaktadır.

7. Yeni Cami (1665)

Yapımı yaklaşık 67 sene süren cami ve külliyenin inşasını Sultan Üçüncü Murad’ın (1574-1595) hanımı Safiye Sultan başlatmış, nihayet Dördüncü Mehmed Han’ın (1648-1687) annesi Turhan Hatice Sultan’ın bağış ve gayretleriyle cami ibadete açılmıştır.

YEDİKITA DERGİSİ

Konular

Top